KEKSINNÖSTÄ KAHISEVAKSI

Palvelut

Uudet Innomentorit

Toimintamallin tarkoitus on synnyttää uudentyyppistä innovaatioyrittäjyyttä Suomessa,
yhdistämällä innovaatiokykyiset yksityis- ja julkissektorin toimijat uudella osaamisen välitysmenetelmällä.
Toimintamallissa painotetaan työllistämisvaikutushakuisuutta sekä aineettoman arvonluonnin asemaa kansallisena menestystekijä.

Panostamme erityisesti uusien innomentoreiden etsimiseen, kouluttamiseen ja yhdistämiseen innovaattoreiden eli keksijöiden kanssa.

Panostamme erityisesti uusien innomentoreiden etsimiseen, kouluttamiseen ja yhdistämiseen innovaattoreiden eli keksijöiden kanssa 

Palveluprosessimme:

  1. Maksuton puhelinneuvonta ja keksijän tarpeiden selvitys 
  2. Autamme patenttiprosessissa 
  3. Valitsemme kullekin keksinnölle sopivan/sopivat Innomentorit 
  4. Teemme sopimuksen keksijän tarpeiden pohjalta 
  5. Aloitamme kaupallistamisprosessin sovitulla tavalla 

Ipr-koulutus

Elämme nyt suomalaisen keksinnöllisyyden, luovuuden ja osaamisen otollista aikaa. Yhteiskunta ja globaaliset markkinat suorastaan vaativat luovuutta, asiakaslähtöisiä innovaatioita sekä uusia kaupallisia menestystarinoita. Menestystarina rakentuu aina osittain IPR-strategisen ratkaisunteon hallinnan kautta, menetystarinat harvemmin. Immateriaalioikeuksia kutsutaankin  keski-eurooppalaisessa mediassa provosoivasti ”tämän vuosisadan öljyksi”. 

Tähän haasteeseen Innosmart vastaa lisäämällä tietoisuutta aineettomien oikeuksien (varallisuuserien) olemassaolosta, vahvistamalla aineettomien oikeuksien tunnettavuutta sekä siirtämällä innovaatiotoiminnan painopistettä systemaattisesta teollisoikeuksien (pääsääntöisesti patenttien) tavoittelusta aineettoman (esim. keksintöjen) hyödyntämistä painottavaan ajatteluun, jossa teollisoikeudet ovat väline, ei itsetarkoitus. 

Innosmart IPR-koulutukset ja neuvontapalvelutoiminnat ovat pilotoituja yleishyödyllisessä ympäristössä yli viiden vuoden ajalta. 

Tilauskeksijätoiminta

Tilauskeksijätoiminnan perusajatus; monet keksijät tekevät keksintöjä, jotka saattaisivat olla hyödyllisiä ja käytännöllisiä, mutta joille ei koskaan järjesty hyödyntämismahdollisuuksia. Syynä on usein, että nämä on jo aikaisemmin keksitty, ovat usein jo patentoituja ja tuotannossa. Kun keksijä ei tätä tiedä, sekä aikaa että rahaa kulutetaan turhiin keksintöihin. Innovaattorit tarvitsevat sen tähden ratkaistavakseen ongelmia aloilta, jotka vaativat uusia ratkaisuja. 

Innosmart pyrkii toiminnallaan yhdistämään keksijät ja yritykset 

Innosmart ry pyrkii keskeisimmin vaikuttamaan yhteiskunnassa seuraaviin asioihin -> 

  • Työllistävyys 
  • Yhteisöllisyys 
  • Yrittäjyyteen kannustaminen